Bu yazımızda, çığır açan kitap olarak adlandırılan Theraplay’den bahsedeceğiz. Bu yazımızda “Theraplay Nedir?, Theraplay’in Hedefi, Theraplay’in Tasarlanma Amacı, Theraplay’in Hedef Kitlesi, Theraplay’in Etkileri, Theraplay’i Kimler Kullanabilir?, Theraplay Nasıl Kullanılıyor?, Theraplay’i Nasıl Alabilirim?” gibi sorulara cevap bulabileceksiniz.

Theraplay Nedir?
Theraplay kişiyi içine çeken, neşe dolu ve ilişki odaklı bir tedavi yöntemi olup, aynı zamanda etkileşimsel, fiziksel ve eğlencelidir. Theraplay, ebeveyn-çocuk ilişkisinde bulunan “Yapı, Yetiştirme/Besleme, Bağlılık ve Mücadele” başlıklı dört temel özellik üzerine odaklanır. Dünya genelinde bilinen ve uygulanan etkili bir oyun terapisi yöntemidir. 

Theraplay’in Hedefi
Ebeveyn çocuk ilişkisini oluşturmayı ve var olan ilişkiyi ahenklendirmeyi hedeflediğinden, ebeveynleri de aktif olarak çocukları ile birlikte terapi sürecine dahil eden, yoğun ve nispeten kısa süreli bir yaklaşımdır. 

Theraplay’in Tasarlanma Amacı
Theraplay’in ilişki odaklı yaklaşımı, özellikle ilişkilerinde sıkıntı yaşayan aile bireylerinin birbirleri ile yeniden bağ kurabilmeleri ve birbirleri ile tam anlamıyla ilgilenebilmelerine yardımcı olabilmek için tasarlanmıştır. Temel prensipleri, bağlanma teorisine dayanmakta ve model olarak da güvenli bağlanmanın ve yaşam boyu ruh sağlığının yolunu açan, sağlıklı ve uyumlu bir ebeveyn-çocuk ilişkisini kullanmaktadır.

Theraplay’in Hedef Kitlesi
Theraplay bebeklikten ergenliğe tüm yaştaki çocuklar için etkin bir terapi yöntemidir. Ancak en çok 18 ay ile 12 yaş arası çocuklar ile kullanılmaktadır. Aynı zamanda Theraplay ergenler ile yapılan çalışmalarda adapte edilerek kullanılmaktadır. 

Theraplay’in Etkileri
Theraplay çok çeşitli sosyal sıkıntılar, duygusal zorluklar, gelişimsel ve davranışsal problemler ile çalışmada etkilidir. Bunlar, içine kapanıklık, depresyon, korku dolu olma veya utangaçlık gibi içselleştirme davranışları, dışavurumsal, öfke, karşı gelme gibi dışsallaştırma davranışları ile ilişki ve bağlanma problemlerini kapsamaktadır.  Theraplay aynı zamanda, kendini düzenleme zorluğu ile ilgili ilişkisel problemlerde, otizm spektrumunda yer alan bozukluklarda, gelişimsel gecikmelerde ve fiziksel zorluklarda da etkili olmaktadır.

Theraplay’i Kimler Kullanabilir?
Theraplay kitabı, bağlanma ve ilişki problemleri yaşayan çocuklar ve aileleri ile çalışan kişilere yöneliktir. Yani psikolog ve psikiyatristlere, sosyal hizmet uzmanlarına, rehber öğretmenlere, aile terapistlerine, oyun terapistlerine, pediatri hemşirelerine, çocuk bakımı alanı uzmanlarına, öğretmenlere, fizik terapi uzmanlarına, konuşma terapistlerine, evlat edinme danışmanlarına ve destek çalışanlarına, erken dönem gelişim uzmanları ile çocuk gelişim uzmanlarına hitap etmektedir. Ruh sağlığı ve özel eğitim programları ile kurumlarının yöneticileri de bu yaklaşımdan fayda sağlayacaklardır. Theraplay sadece bir teknikler dizisi olmaktan öte, çocuklar ile ilişki kurmaya dönük olumlu, oyuncu, güçlendirici ve bütüncül bir anlayış olduğundan, bu kitap ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar, öğretmenler ve geniş bir okuyucu kitlesi için faydalı olacaktır.

Theraplay Nasıl Kullanılıyor?
Theraplay kitabında ilk etapta terapinin ne şekilde planlandığı her bir çocuğun kendine özgü ihtiyaçlarına göre nasıl uyumlandırılacağını, ikinci etapta tedavi planının nasıl yapılandırıldığı, aktivite sıralamasının nasıl organize edileceğini, üçüncü etapta ise tedavinin nasıl uyarlanabileceğini, Theraplay’in hangi spesifik uygulamalarda nasıl olabileceğini bizlere anlatmaktadır.

Theraplay’i Nasıl Temin Edebilirim?
Çığır açan kitap Theraplay’i incelemek için  www.yenikapiyayinlari.com sitemizi; sipariş vermek için,
https://www.digetemarket.com/theraplay-duzenlenmis-tek-cilt sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz. 

theraplay